آموزش تفکیک هزینه در حسابداری

آموزش تفکیک هزینه در حسابداری :

یکی از وظایف اصلی واحد حسابداری در شرکت ها، موسسات و بنگاه های اقتصادی تفکیک هزینه ها در حسابداری میباشد.

اصولا پیشرفت شرکت ها از نظر مالی دارای چند شاخص است که رعایت آن ها ضروری و لازم به نظر می رسد.

 

آموزش تفکیک هزینه در حسابداری

یکی از شاخص های اصلی، برای پیشرفت موسسات و شرکت ها، کنترل هزینه ها در حسابداری میباشد.

کنترل هزینه ها و یا هزینه به صورت های زیر به بنگاه اقتصادی کمک میکند:

1- جلوگیری از هزینه های مازاد

2- ثابت نگه داشتن هزینه ها

 

واحد حسابداری در شرکتها پس از هزینه یابی و ارائه آن به مدیریت، میتواند در جهت تصمیم گیری های آتی و کنترل

هزینه ها کمک کند. هزینه ها در شرکتها بایستی کنترل شود و اگر بی رویه و بدون مدیریت باشد میتواند به صورت

افسارگسیخته در جهت زیان شرکت و در نهایت به ورشکستگی آن بیانجامد.

آنچه شرکت را ناگزیر میسازد تا به اهداف درآمدی برساند، متحمل شدن هزینه هاست. یعنی اینکه بدون هزینه های

عمومی، هزینه هایحقوق و دستمزد، هزینه های فروش و سایر هزینه ها، نمیتواند به درآمدی دست پیدا کند. پس

می توان گفت انجام هزینه ها اجتناب ناپذیر است، اما کنترل، مدیریت و بهینه مصرف کردن هزینه ها جزء لاینفک

آموزش حسابداری میباشد.

 

دلایل تفکیک هزینه ها در حسابداری

حال ممکن است این سوال پیش آید که دلیل تفکیک هزینه ها چیست؟ یا اگر شرکت متحمل هزینه شود، چه فرق دارد که چه نوع هزینه است؟

یک مدیر جزء و آگاه زمانی میتواند از بیرویه جلوگیری نماید که دقیقا بداند که این هزینه ها در کجا و به چه صورت و با چه بازخوردی انجام شده است.

حال اگر همه هزینه ها به صورت تلفیقی و یکجا شیت و گزارش شود، چگونه میتوان به این مهم دست پیدا کرد؟

 

آموزش حسابداری و مراحل تفکیک هزینه ها

تفکیک هزینه ها در مرحله اول آموزش حسابداری، حمل هزینه ها را نشان میدهد.

برای اینکه یک شرکت یا بنگاه اقتصادی، بتواند رشد نماید، معمولا هدف گزاری درآمد و هزینه را قبل از شروع سال انجام میدهند، یعنی مقدار فروش و

درآمد را مشخص مینمایند و در عین حال هزینه های مصرفی را در آن سال بودجه بندی مینمایند.

به طوری که برای رسیدن به اهداف درآمدی، بودجه لازم را مشخص مینمایند. بودجه بندی صحیح شرکت براساس برنامه مدون حرکت میکند و موجب

میشود تا مدیریت به هدف خود دست پیدا کند.

 

این تفکیک هزینه ها در مرحله دوم حسابداری، به بودجه بندی سالانه کمک شایان می کند.

ایجاد شرکت ها و موسسات رسید رو به منافع مالی و سود می باشد و سود حاصل کسر درآمد از هزینه ها میباشد. طبقه بندی هزینه ها و کنترل آن

به سبب کاهش هزینه ها و در نتیجه سود میشود.

چرا که سود و شرکت ها با هم رابطه عکس و زیان شرکت ها با هزینه ها رابطه مستقیم دارد. بدین معنی که اگر هزینه ها کمتر شود سود بیشتر میشود

و اگر هزینه ها از درآمد بیشتر باشد شرکت متحمل زیان میگردد.

تفکیک هزینه ها در حسابداری به کنترل هزینه ها و در نتیجه ثابت نگه داشتن یا جلوگیری از تکرار دارد و به سود بیشتر کمک شایانی مینماید.

 

روشهای آموزش تفکیک هزینه در حسابداری

تفکیک هزینه ها به نوع فعالیت شرکت بستگی دارد. برخی از هزینه ها در کلیه شرکت ها و به صورت مشترک تفکیک میشود و برخی از هزینه های خاص،

بعضی از شرکتها میباشد.

هزینه های مشترک که بدون در نظر گرفتن نوع شرکتها در همه آنها وجود دارد به صورت زیر میباشد.

1هزینه های اداری و تشکیلاتی:

به کلیه هزینه هایی که در شرکت یا واحد اداری انجام می شود، هزینه های اداری یا هزینه های عمومی گفته میشود.

2هزینه های توزیع و فروش:

به کلیه هزینه هایی که برای فروش یک کالا به شرکت تحمیل میشود، گفته میشود.

3هزینه های مالی:

به کلیه هزینه هایی که بابت خدمات مالی پرداخته میشود.

4هزینه های حقوق و دستمزد:

کلیه هزینه هایی حقوق پرسنل را شامل میشود.

5-سایر هزینه ها:

هزینه هایی که به صورت غیر مترقبه و ناگهانی در شرکت رخ میدهد.

 

5نوع شرکت از لحاظ حسابداری _ آموزش تفکیک هزینه در حسابداری :

در دسته بندی شرکت ها ما با 5 نوع شرکت از لحاظ حسابداری روبرو هستیم که برای تفکیک مالی لازم است با آن شرکت ها آشنا شویم:

1 – شرکت ها یا موسسات خدماتی:

مجموعه هایی که در ازای ارائه خدمات، درآمد کسب می کنند مانند آژانس هواپیمایی

2 شرکت های بازرگانی:

شرکت هایی که در ازای خرید و فروش کالا، کسب درآمد میکنند مانند فروشگاه ها

3 شرکت های تولیدی:

کارخانجاتی که مواد اولیه را به کالا تبدیل میکنند مانند شرکتهای خودرو سازی

4 شرکتهای پیمانکاری:

شرکت هایی که در مقابل قرارداد برای کارفرما کار میکنند مانند پیمانکاران حفاری

5-شرکت های وارداتی:

شرکت هایی که از کشورهای دیگر اقدام به واردات کالا مینمایند.

 

حال که با دسته بندی شرکتها آشنا شدیم، به نحوه تفکیک هزینه ها به آموزش حسابداری در آنها میپردازیم.

اصولا شرکتهای خدماتی و بازرگانی فقط دارای همان 5 دسته هزینه فوق میباشند و حتما هزینه ها در همین 5 گروه خلاصه میشوند.

در رابطه با شرکتهای تولیدی علاوه بر 5 دسته هزینه فوق هزینه های دیگری نیز برای آموزش حسابداری و تفکیک هزینه به شرح زیر ارائه میگردد:

هزینه های تولید:

به طور کلی در قیمت تمام شده کالا، سه مورد نقش اساسی دارد و یا بعبارتی، کالا شامل مواد اولیه بعلاوه دستمزد کارگر تولید کننده بعلاوه سربار.

مقصود از هزینه سربار، یعنی کلیه هزینه هایی که به جزء مواد و دستمزد تولید میباشد.

مثل : آب کارخانه، هزینه استهلاک، ماشین آلات و امثال آن.

پس نتیجه میشود :

شرکتهای تولیدی علاوه بر 5 دسته هزینه اشاره شده، دارای هزینه های تولید نیز هستند. البته بایستی این نکته باید در نظر گرفته شود که هزینه های قیمت تمام شده کالای ساخته شده

مانند : خرید مواد اولیه، دستمزد کارگر، تولید و سایر هزینه های تولید، که در قیمت تمام شده کالا نقش دارند ابتدا به صورت دارایی جاری ذکر شده

و پس از فروش به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته جهت تعیین سود و زیان منتقل میشود.

فلذا هزینه های شرکت تولیدی غیر از 5 دسته اشاره شده مشترک، جزء قیمت تمام شده کالای ساخته شده محسوب شده و برای دسته بندی

در صورتهای مالی در گروه هزینه ها دیده نمیشود.

 

شرکتهای پیمانکاری:

این شرکتها نیز دارای 5 دسته هزینه های مشترک میباشند، و علاوه بر آن همه پروژه را شامل میشوند که عبارت است از:

مواد و مصالح، دستمزد افراد پروژه، کرایه ماشین آلات و سایر هزینه های پروژه.

بنابراین شرکتهای پیمانکاری در پروژه ها هزینه های زیادی انجام میدهند تا پروژه ختم یابد. این هزینه در قالب قیمت تمام شده

پروژه و در دارایی هایجاری آورده میشود و سپس به قیمت تمام شده پروژه تکمیل شده در سود و زیان منتقل میشود.

هر چند قیمت تمام شده پروژه، در صورت سود و زیان تأثیر اساسی و مستقیم دارد ولی از هزینه ها تفکیک و بصورتی که سبب

محاسبه سود و زیان به ویژه میشود و سود و زیان ویژه پس از کسر 5 دسته هزینه میباشد.

 

نهایتا تفکیک هزینه ها در حسابداری شرکتهای وارداتی به صورتی است که علاوه بر 5 دسته هزینه مشتمل از حساب اعتبارات

اسنادی استفاده مینماید.حساب اعتبارات اسنادی در گروه دارایی های جاری تعریف میشود و شامل هزینه های خرید کالا،

کارمزدهای بانکی اعتبار، هزینه های بیمه کالای در راه و هزینه هایی که جمع این هزینه ها قیمت تمام شده کالای رسیده

را شامل میشود و قیمت تمام شده کالای رسیده، شرکتهای تولیدی و پیمانکاری ابتدا در دارایی های جاری و سپس به

حساب سود و زیان منتقل و این حساب در سود و زیان باعث استخراج سود و زیان ناویژه میگردد.

 

آنچه نباید از نظر دور داشت، این موضوع است که تک تک هزینه های تفکیک شده نیز در گروه خود تفکیک میشوند، به عنوان

مثال : وقتی کنترل هزینه ها بدون دسترسی به این هزینه ها باشد، زیاد موثر نیست. فرض کنید مدیریت میخواهد هزینه های ا

داری و تشکیلاتی را جهت مدیریت این گروه هزینه تحلیل نماید، حال اگر دسترسی به ریز هزینه های اداری نداشته باشد،

نمیتواند بدرستی این روش را انجام دهد.

پس نکته مهم دیگر:

در تفکیک هزینه ها در حسابداری این است که پس از گروه بندی هزینه ها، آن را به صورت ریز هم تفکیک نمود که البته ریز هزینه ها در هر گروه مشخصا،

مواردی ثابت را شامل میشود ولی ممکن است ریز بعضی از هزینه بنا به مقتضیات شرکت متفاوت باشد.

 

در زیر آموزش تفکیک هزینه در حسابداری به صورت ریز هر گروه ارائه میگردد:

ریز هزینه های اداری و تشکیلاتی:

مصارف و ملزومات، آبدارخانه و پذیرائی، ایاب و ذهاب، هزینه های پست و تلفن، هزینه آب، برق، گاز، هزینه شارژ ساختمان و….

ریز هزینه های مالی:

کارمزد بانکی، مطالبات سوخت شده، هزینه حسابرس، هزینه حق المشاوره، حق الوکاله، هزینه ابطال تمبر، هزینه خرید اسناد و کسری صندوق و ….

 

ریز هزینه های حقوق و دستمزد، حقوق پایه، اضافه کار، حق مسکن، بن و خوار و بار، حق اولاد، مأموریت و….

 

در هزینه های ریز سعی شده موارد ثابت اشاره گردد، ولی ممکن است شرکت هزینه خاصی را بخواهد که در زیر گروه هزینه های اصلی

اشاره نماید.گروه های اصلی بایستی طبقه بندی و تفکیک هزینه ها به صورت استاندارد فوق باشد ولی ریز هزینه، نباید بنا به سیاست

مدیریت شرکت و بنا خواست ایشان، قابل تغییر و تعریف میباشد. تفکیک هزینه ها در حسابداری امری لازم و ضروری است. حسابداران

خبره به خودی خود نسبت به تفکیک هزینه ها اقدام میکنند، ولی آنچه را که معمولا مد نظر ندارند، کنترل آن هزینه ها میباشد.

 

معمولا مدیران درگیر امور اجرایی هستند فلذا ممکن است نسبت به کنترل هزینه ها حساسیت نداشته باشند. از اینرو انتظار میرود

حسابداران نسبت به کنترل هزینه ها و آلارم های به موقع در جهت کاهش آن اقدام نمایند.وظایف حسابدار ملموس کردن علم حسابداری

است و با کنترل هزینه و ارائه گزارش به موقع در جهت کم کردن هزینه ها میتواند به این مهم کمک بسزایی نماید.

 

آنچه حسابداران میتوانند انجام دهند ابتدا آموزش حسابداری کاربردی و فراگیری علوم لازم حسابداری من جمله تفکیک هزینه ها

در حسابداری میباشد و به این طریق به پیشرفت شرکت ها و گسترش آنها کمک شایانی می کنند.

 

موفق پیروز باشید

#آقای حسابدار

#نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

 

 

 

در خبرنامه ما عضو شوید

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم درخواست شما با موفقیت ارسال شد. به زودی با شما تماس میگیریم

question