خدمات حسابرسی

آشنایی با خدمات حسابرسی

حسابرسی یک فرآیند اطمینان بخش است ،که مدیران شرکتها دارای مهارت های تخصصی هستند و جهت اطمینان از کیفیت اطلاعات مالی خود به افراد مستقل نیازمندند. مجموعه آقای حسابدار بر اساس استانداردهای حسابرسی اطمینان لازم را نسبت به کیفیت صورتهای مالی ارائه می کند.


حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی و سرویس‌های اطمینان‌بخش

حسابرسی یک فرآیند اطمینان بخش است ،که مدیران شرکتها دارای مهارت های تخصصی هستند و جهت اطمینان از کیفیت اطلاعات مالی خود به افراد مستقل نیازمندند. مجموعه آقای حسابدار بر اساس استانداردهای حسابرسی اطمینان لازم را نسبت به کیفیت صورتهای مالی ارائه می کند.

در واقع ما درابتدا با ارزیابی شرایط فعلی و شناسایی نقاط ضعف کنترل های موجود در ساختار شرکت شما، پیشنهاد عملی و برنامه منسجمی را تحت عنوان گزارش حسابرسی داخلی یا عملیاتی به شما ارائه خواهیم کرد.

در خدمات حسابرسی ، حسابرسان ما کنترل های لازم و عملی را در نقاطی در چرخه های فعالیت شما تعریف کرده و میزان هدر رفت منابع شما ناشی از نبود کنترل های فوق را به میزان چشم گیری کاهش می دهند. سپس از قابل اتکا وبه موقع بودن اطلاعات ارسال شده برای واحد حسابداری شما اطمینان معقولی کسب می شود.

از دیگر خدمات حسابرسی ما، کنترل و حسابرسی میزان انطباق فعالیت ها و عملیات شرکت شما با قوانین جاری کشور می باشد. به طور مثال کارشناسان مجموعه #آقای _حسابدار می توانند الزامات و تشویقات قانونی از جمله قانون کار و تامین اجتماعی، محاسبات عمومی، شرکت های دانش بنیان و . . . را در شرکت شما ارزیابی و برنامه مناسب برای رعایت و استفاده از محاسن آن را به شما ارائه نمایند..

به نظر ما بهترین راه برای رفع سوءتفاهم های ایجاد شده بین شرکاء یک بنگاه اقتصادی استفاده از خدمات حسابرسی می باشد که مجموعه #آقای _حسابدار پس از دریافت اطلاعات کامل شرکت و با به کارگیری استانداردهای حسابرسی با اظهارنظر بی طرفانه زمینه تعامل و یکدلی شرکا را فراهم می نماید..

این خدمات در دسته‌های زیر قابل طبقه‌بندی می‌باشند:

حسابرسی داخلی بر اساس چهارچوب یکپارچه COSO
حسابرسی عملیاتی متناسب با شرایط هر شرکت
گزارش میزان انطباق و رعایت قوانین و مقررات
حسابرسی موارد خاص (بر اساس سفارش مشتریان)

فرم زیر را برای مشاوره تکمیل نمایید