خدمات ثبتی شركت ها

آشنایی با خدمات

مجموعه آقای حسابدار، کلیه خدمات ثبتی اعم از تاسیس شرکت تا انجام تغییرات ثبتی ارائه می دهد. کارشناسان ما از ابتدای امور در کنار شما هستند و تمامی مشاوره های لازم جهت تاسیس شرکت، آگهی های تغییرات، تمدید هئیت مدیره و … به شما ارائه می دهند.

تاسیس شرکت
شرکت های به دو دسته شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری ثبت میشوند که البته شرکتهای تجاری در انواع مختلف برای مقاصد و اهداف معین در اداره ثبت شرکت ها تاسیس و ثبت میگردد.

 

انواع شرکت های تجاری به شرح زیر تقسیم می‌شود:

1. شرکت های سهامی سهامی (سهامی خاص و سهامی عام)
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی

البته هر کدام از این شرکت ها شرایط و قوانین خاص خود را دارند و برای ثبت هریک ضوابط مشخصی وجود دارد یا برای اهداف خاصی ثبت می شود.

پس قبل از ثبت شرکت با کارشناسان مجموعه آقای حسابدار تماس بگیرید و با توجه به شرایط و محدودیت های خود، شرکت مد نظر را ثبت نمایید.

آگهی تغییرات
هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت باید به اداره ثبت شرکت ها اعلام گردد و آگهی های قانونی و روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوطه انجام و صادر گردد تا به اطلاع اعضای هئیت مدیره و دیگر استفاده کنندگان برسد.

این تغییرات میتواند از تغییر آدرس یا تغییر در سرمایه شرکت یا تغییرات در اعضای هئیت مدیره باشد.

پس هرگونه تغییر در اساسنامه و چارچوب شرکت به اداره ثبت شرکت ها اعلام گردد.

برخی ار آگهی های تغییرات به شرح ذیل می باشد:

1. تغییرات آدرس شرکت (دفترکار، کارخانه وکارگاه)
2. تمدید هئیت مدیره
3. انتخاب بازرس قانونی شرکت
4. تغییرات در سرمایه شرکت
5. خروج و ورود اعضاء
6. تغییرات درمتن اساسنامه

قبل از هر گونه تغییر در اساسنامه با کارشنان مجموعه آقای حسابدار تماس بگیرید تا از شرایط تغییراتتون آشنا بشوید چون برخی از تغییرات الزامات و ممانعات قانونی دارد و شما نمیتوانید خارج از شرایط قانونی تغییرات لازم را انجام دهید.

 

موسسات غیر تجاری وغیر انتفاعی
همه موسسات برای اهداف غیر تجاری وغیر انتفاعی ثبت می شوند که هدف از ثبت شرکت کسب سود و منفعت مالی نیست.

موسسات آموزشی که موضوع و هدف از ثبت آن ارئه خدمات آموزشی می باشد که البته برای ثبت آن
مجوزهای لازم نیاز است را تحت عنوان موسسات غیر تجاری و غیر انتفاعی ثبت می کنند.

موسسات خیره و انجمن های مرتبط را که هدف تجارت و کسب درآمد نیست، تحت عنوان موسسات غیر تجاری و غیر انتفاعی ثبت میشود.

پس قبل از اقدام به ثبت موسسات غیر تجاری با کارشناسان مجموعه آقای حسابدار تماس بگیرید و اطلاعات لازم جهت این نوع موسسات را بدست آورید.

فرم زیر را برای مشاوره تکمیل نمایید