جدیدترین اخبار و مقالات

پیوست آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی نفت تولیدی نفت خام میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی

 پیوست آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی نفت تولیدی نفت خام میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی

This post is only available to members.

فرم درخواست شما با موفقیت ارسال شد. به زودی با شما تماس میگیریم

question