درباره ما

مختصری درباره مجموعه آقای حسابدار

حسابداری اصلی ترین رکن تمامی شرکتها است.

مجموعه آقای حسابدار با  ایجاد کادر فوق تخصصی  باهدف توانمند سازی شرکت ها برای رشد، توسعه و کاهش دغدغه مدیران خدمات حسابداری خود را ارائه می دهد تا مدیران با آرامش کافی بر روی اهداف شرکت متمرکز گردند. ما با به کار گیری دانش و تخصص ، رشد شرکت های تضمین می نماییم.

جواد علایی نسب ( آقای حسابدار)

کارشناس ارشدحسابداری

عواملی که باعث موفقیت ما شدند

با تیم فوق العاده ما آشنا شوید

دانیال صفائیان پور

کارشناس حسابرسی

میترا مرادی

کارشناس حسابداری

امیر علایی نسب

کارشناس ارشد حقوق

صادق حاجی موسایی

کارشناس ارشد حسابداری

هنگامه آذری

کارشناس ارشد حسابداری

الیاس سعیدی

کارشناس حسابداری

با مشتریان ما آشنا شوید

ما برای شما کار می کنیم

آیا به کسب و کار خود اهمیت می دهید؟

ما می توانیم شما را در این امر یاری دهیم

question