جدیدترین اخبار و مقالات

اخبار و تازه ها

ماده ۲۳۸ قانون تجارت

ماده ۲۳۸ قانون تجارت اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود

اخبار و تازه ها

بند ۲۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی

⭕️ بند ۲۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی 🔹 تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و اجرای قرار به مودی ⚖تازه های حسابداری را

اخبار و تازه ها

خدمات حمل ونقل درون و برون شهری

خدمات حمل ونقل درون و برون شهری 🔘 خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی

question