واریز۱۳۸هزار۵۱۹میلیارد تومان مالیات به خزانه دولت

⭕️ واریز۱۳۸هزار۵۱۹میلیارد تومان مالیات به خزانه دولت 🔸اقتصاد نیوز : درآمد مالیاتی وصول شده نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ بالغ بر ۶۳ درصد ...

ادامه مطلب

چگونگی دفاع ازتراکنش بانکی درسازمان امورمالیاتی

چگونگی دفاع ازتراکنش بانکی درسازمان امورمالیاتی 🔘 چگونه از تراکنش های بانکی خود در سازمان امور مالیاتی دفاع کنیم 🔸ممکن است جزو اش...

ادامه مطلب

مالیات برارزش افزوده چیست نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده

مالیات برارزش افزوده چیست نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده یکی از منابع مهم درآمد دولت‌ها، درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افز...

ادامه مطلب

آیاشخص حقیقی یاشخص حقوقی که فعالیت اقتصادی ندارد.

آیاشخص حقیقی یاشخص حقوقی که فعالیت اقتصادی ندارد. بر اساس قانون کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مالیات، می بایست پس از ثبت  شرکت، مو...

ادامه مطلب

کدام اشخاص حقیقی وحقوقی ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی99هستند؟

کدام اشخاص حقیقی وحقوقی ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی99هستند؟ کدام اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی 99ه...

ادامه مطلب